About

ประวัติ:

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายโรงงานโดยลงทุนในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยในเขตอุตสาหกรรม โซน3 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตขนมที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิต จึงทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหาร ความสะอาด และความอร่อย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา:

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจผลิตอาหารและขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของประเทศ ไม่เคยหยุดยั่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ จนถึงบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “ยูโร่” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถสร้างรอยยิ้ม ดังสโลแกนที่ว่า “ยูโร่...รอยยิ้มแห่งคุณภาพ”

วิสัยทัศน์:

ยูโร่มุ่งมั่นที่จะได้เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบริโภคอันดับ 1 ของอาเซี่ยน

พันธกิจ:

- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาบุคลากร